<div align="center"> <h1>Gorillaz Comics</h1> <h3>Gorillaz Comics - Tylko u nas, pierwszy w Polsce, OFICJALNY KOMIKS GORILLAZ</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kingsize.hapay.pl/komiks/" rel="nofollow">www.kingsize.hapay.pl/komiks/</a></p> </div>